Skip to main content

Posts

Showing posts from December 15, 2018

Beberapa perkataan

Beberapa penulis yang saya suka baca karya mereka, saya ingat beberapa perkataan yang kerap mereka gunakan. Perkataan-perkataan tersebut terdiri daripada kata hubung, kata kerja dan lain-lain.Shahnon
DanFariq
Se-Johan Radzi
KhaliAzrin Fauzi
TatkalaRidhwan Saidi
InstanMuhammad Haji Salleh
Maka, atau, kenyataanFahd Radzy
UhRoslan Jomel
DemikianAda beberapa penulis lagi yang saya ingat sebelum ni tapi bila nak tulis semula saya dah lupa pula.